1. Công thức hóa học của phản ứng etilen và brom là gì?

1. Công thức hóa học của phản ứng etilen và brom là gì?
Phản ứng giữa etilen (C2H4) và brom (Br2) tạo ra sản phẩm là brometan (C2H4Br2). Công thức hóa học của phản ứng này là:
C2H4 + Br2 → C2H4Br2

2. Dung dịch brom ban đầu có màu gì khi tiến hành phản ứng với etilen?

2. Dung dịch brom ban đầu có màu gì khi tiến hành phản ứng với etilen?
Dung dịch brom ban đầu có màu da cam khi tiến hành phản ứng với etilen.

3. Hiện tượng xảy ra khi dẫn khí etilen qua dung dịch brom?

Khi dẫn khí etilen qua dung dịch brom, hiện tượng xảy ra là dung dịch brom ban đầu có màu da cam sẽ mất màu sau phản ứng. Điều này cho thấy đã xảy ra phản ứng giữa etilen và brom.

4. Phản ứng cộng hidro giữa etilen và brom tạo thành sản phẩm gì?

4. Phản ứng cộng hidro giữa etilen và brom tạo thành sản phẩm gì?
Phản ứng cộng hidro giữa etilen và brom tạo thành sản phẩm là ethan (C2H6). Phương trình phản ứng là:
CH2 = CH2 + HBr → CH3 – CH3

5. Tại sao dung dịch brom sau phản ứng mất màu?

Dung dịch brom sau phản ứng với etilen mất màu do sự tạo thành sản phẩm mới. Trong quá trình phản ứng, etilen cộng vào phân tử brom và tạo ra sản phẩm brometan (C2H4Br2). Sản phẩm này không có màu, nên dung dịch brom sau phản ứng mất đi màu da cam ban đầu.

6. Phản ứng cộng của etilen với dung dịch brom có công thức hóa học như thế nào?

Phản ứng cộng của etilen (C2H4) với dung dịch brom (Br2) có công thức hóa học là:
C2H4 + Br2 → C2H4Br2

7. Etilen có tác dụng với clo không? Nếu có, phản ứng đó tạo thành sản phẩm gì?

Etilen không có tác dụng với clo.

8. Khi etilen cháy hoàn toàn, sản phẩm cháy là gì?

Khi etilen cháy hoàn toàn trong không khí, sản phẩm cháy là CO2 (carbon dioxide) và H2O (water). Phương trình phản ứng cháy của etilen là:
C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

9. Tại sao phản ứng etilen với brom tỏa nhiều nhiệt?

Phản ứng giữa etilen và brom là một phản ứng exothermic, tức là phản ứng tỏa nhiều nhiệt. Khi etilen cộng vào brom, liên kết giữa hai nguyên tử carbon trong etilen bị đứt và tạo thành liên kết mới với nguyên tử brom. Quá trình này giải phóng năng lượng dẫn đến sự tỏa nhiệt.

10. Điều kiện cần thiết để phản ứng giữa etilen và brom diễn ra thành công là gì?

Điều kiện cần thiết để phản ứng giữa etilen và brom diễn ra thành công là có sự hiện diện của chất xúc tác (như AlCl3) và ánh sáng mặt trời. Chất xúc tác giúp tăng tốc độ phản ứng, trong khi ánh sáng mặt trời cung cấp năng lượng cần thiết cho quá trình phản ứng.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về phản ứng giữa C2H4 và Br2. Phản ứng này tạo ra sản phẩm là C2H4Br2, được gọi là bromoetan. Qua quá trình phản ứng, đồng thời nhìn nhận các yếu tố và điều kiện cần thiết, ta có thể hiểu rõ hơn về tính chất và ứng dụng của phản ứng này trong lĩnh vực hóa học.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *